วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

สั่งผ่านระบบตระกร้าสินค้าออนไลน์ :  


วิธีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ระบบตระกร้าสินค้า ในหมวดสินค้ารวมผู้จัดการมันได้ที่ : www.sfourgroup.com/cctv

1.   เลือกสินค้า กด "สั่งซื้อสินค้า" ที่ปุ่มรายการสินค้า และกด  "เลือกจำนวน" ที่ปุ่มจำนวน

      เครื่องหมาย + คือเพิ่มจำนวนชิ้นสินค้า  เครื่องหมาย - คือ ลดจำนวนชิ้นสินค้า

2.   เลือกสินค้าเพิ่มเติม กด ที่ปุ่มรายการ "ซื้อของต่อ" และกดปุ่ม "เลือกจำนวน" ตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อเลือกสินค้า
จนครบเรียบร้อยแล้ว เลือก กด ที่ปุ่มรายการ "ชำระเงิน" จะพบกับฟอร์มให้ลูกค้ากรอกการสั่งซื้อ  มีให้ลูกค้าได้เลือกกรอกข้อมูลการสั่งซื้อโดยจะทำการสั่งซื้อแบบเป็นสมาชิก ด้วยการ "สมัครสมาชิก" 
หรือจะทำการสั่งซื้อโดย "ไม่เป็นสมาชิก" มีให้ลูกค้าเลือกตามความสะดวกใจของลูกค้า

กรอกข้อมูลตามขั้นตอนการกรอกฟอร์ม ดังรูปนี้ แล้วจะพบกับฟอร์มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านกรอกข้อมูล "ข้อมูลลูกค้า, ที่อยู่ลูกค้า, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า" เลือกการชำระเงิน คลิกปุ่ม "โอนเงิน" ลูกค้าเลือกการชำระเงินตามธนาคารที่ลูกค้าสะดวกในการโอนเงิน และตรวจสอบสินค้าก่อนการสั่งซื้อสินค้า หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้กดปุ่ม "แก้ไขตระกร้าสินค้า" หากไม่มีการแก้ไขใดๆ การสั่งซื้อตรงตามความต้องการแล้วนั้น ให้ท่านกดปุ่ม
"ยืนยันการสั่งซื้อ" ดังตัวอย่างรูปที่แนบมานี้
« ย้อนกลับ