เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริตี้ ซาวด์ ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด

             เป็นผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบวางระบบ จำหน่าย และติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบ Smart Home ระบบภาพ และเสียงห้องประชุม ระบบประกาศเสียงตามสายและได้รับวางใจจากผู้ใช้งานหลายหลายอาชีะให้เราเป็นผู้ดูแลระบบ

               บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยความตั้งใจและมั้งมั่นพัฒนาระบบฯและบริการบนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราพร้อมให้คำปรึกษา และบริการอย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯเรามุ่งมั่นเป็นบริษัทที่สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดี และตรรหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสำคัญ เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำทั้งด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครื่องเสียงเพื่อความบันเทิงของลูกค้า และทางด้านการบริการที่คล่องแคล่วฉับไว

                รวมทั้งราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้เราจะดำเนินการทุกอย่างบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
« ย้อนกลับ